Missie en Visie

Ons  wil 'n verskil maak deur hierdie medium te gebruik, om die volheid van die Waarheid van God se Woord eerlik en suiwer te verkondig, aan elkeen wat smag na Waarheid. Ons voer op die manier die Sendigsopdrag van Yeshua uit. Mattityahu 28;18-20 "Yeshua het nadergekom en met hulle gepraat en vir hulle gese: "Alle outoriteit in die hemel en op aarde is aan My gegee en soos die Vader My gestuur het, so stuur ek julle. 19Gaan daarvolgens, maak studente volgelinge van al die nasies, doop hulle in die Karakter en Outoriteit van die Vader en die Seun en die Gees wat Afgesonderd is 20en onderrig hulle sodat hulle alles sal gehoorsaam wat ek julle beveel het en let op, Ek is saam met julle al die dae tot aan die einde van die heelal. Dit is waar."

ADVERTEER BY ONS

Cedar104 Radio is hier om jou besigheid en produkte bekend te stel aan ons luisteraars oor die grense heen, sonder dat dit jou die spreekwoordelike arm en been sal kos. Ons aanlyn golwe strek oor die hele Suid-Afrika, Afrika en die res van die wêreld. So maak nie saak waar jy kliënte wil bereik nie, Cedar104 is daar.

 

Radio is die goedkoopste en mees effektiewe vorm van reklame!

 

Maak gerus kontak met ons om ons pakkette te bespreek.

Music

Add your business motto by double clicking

Live

Add your business motto by double clicking

Listen everywhere